Sunday, December 28, 2008

Papan Tanda ( Sign Board )

Alhamdulillah, akhirnya papantanda (signboard) untuk projek tanaman cendawan Permai Desa Agrotech telah berjaya disiapkan...harganya lebih kurang RM400.