Sunday, November 9, 2008

INFO TERKINI

IKLAN PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (JPNS) BAGI TAHUN 2009

Jabatan pertanian Negeri Selangor (JPNS)mempelawa usahawan tani untuk memohon bantuan dari JPNS bagi Projek Pembangunan Tahun 2009

Skop Bantuan:
- Infrastruktur perparitan dan peralatan pengairan
- Input pertanian ( Baja dan racun perosak)
- Bahan tanaman
- Peralatan atau mesin

Syarat -syarat permohonan:
-Pemohon adalah warganegara Malaysia
-Projek beroperasi di dalam negeri Selangor
-Projek telah beroperasi selama 6 bulan
-Projek tersebut telah mempunyai pasaran sendiri
-Pemohon tidak pernah mendapat bantuan dari Jabatan Pertanian
-Pemohon diminta untuk mengemukakan:
i) Salinan geran tanah jika tanah milik sendiri; atau
ii) Salinan surat perjanjian jika tanah di sewa; atau
iii) Salinan kebenaran dari agensi atau kerajaan jika tanah rizab
*Sekiranya tiada sebarang dokumen di atas permohonan akan ditolak

Borang permohonan boleh didapati di Pejabat Pertanian Daerah;
1) Shah Alam - 03 55445440
2) Klang - 03 33718825
3) Kuala Selangor - 03 32891542
4) Sabak Bernam - 03 32242306
5) Sepang - 03 87061099
6) Hulu Selangor - 03 60491230
7) Hulu Langat - 03 87360420
8) Gombak/Petaling - 03 61896905

TARIKH TUTUP PERMOHONAN :30 NOVEMBER 2008